Tigre del plàtan

Tigre del plàtan

{Corythuca ciliata Say}

Descripció

Aquest insecte és originari dels Estats Units, i va ser detectat per primera vegada a Espanya els plàtans de la Devesa de Girona, el 1979 i des d'allí progressivament es va estendre a altres zones de la Península.

 • És un heteròpter de la família Tingidae.
 • L'adult mesura uns 4 mm de longitud, i està proveït d'unes expansions quitinosa de forma foliacia i de color gris clar, que cobreixen totalment la part del cap i tòrax.
 • L'abdomen és negre brillant. Els èlitres són d'estructura reticulada i translúcida i color grisenc. Les larves són de color negrós,  passen per 5 estats evolutius.No apareixen els èlitres fins a l'últim.
 • Els ous, d'uns 0,3 mm de longitud, tenen forma d'àmfora i són de color marró brillant.
 • Els adults passen l'hivern sota les escorces del tronc, així com les esquerdes de les branques.
 • A la primavera, després d'iniciar la brotació, els adults surten de la hivernació i es desplacen cap a les fulles, on comencen a alimentar-se.
 • Després s'acoblen i les femelles fan la posta uns 10 dies més tard al revers de les fulles, a prop dels punts d'intersecció dels nervis. Uns quinze dies més tard es produeix l'eclosió, i al cap d'uns 40 dies l'insecte arriba a l'estat adult després de passar pels 5 estadis evolutius.
 • Les larves que pertanyen a un mateix estadi tenen tendència a agrupar i a viure de forma gregària durant el seu desenvolupament, especialment les més joves.
 • El nombre de generacions observades a les comarques gironines és de 2 o 3, que normalment es superposen.

Símptomes i danys

Els símptomes més visibles és la decoloració de la fulla en el punt on coincideixen els nervis secundaris amb el principal, la qual, en avançar l'atac, s'estén seguint la ramificació dels nervis, fins acabar per descolorir la fulla. Si l'atac és fort, es pot produir una defoliació prematura als arbres. Els danys són de tres tipus:

 • Paisatgístics o ambientals, per l'aspecte antiestètic dels arbres i les molèsties ocasionades pels adults a les zones urbanes.
 • Afecció al vigor de l'arbre, per la disminució de l'activitat fotosintètica.
 • Poden ser vectors de malalties dels plàtans.

Mitjans de lluita

Cal realitzar els tractaments fitosanitaris per al control de la malaltia amb els productes recomanats.
 

C. Calaf, 2 1º-3ª | 08700 Igualada, Barcelona

Tel. 938 044 551 | Fax 938 031 841

www.j-alemany.com | alemany@j-alemany.com

Formulari