Caparreta de l’olivera

Caparreta de l’olivera

{Saissetia oleae Bern}

Descripció

  • És una cotxinilla que pertany a l'ordre Homoptera família Lecanidae. A la zona mediterrània, la seva reproducció és partenogènica, no s'ha observat mascles d'aquesta espècie.
  • La femella adulta pot arribar a unes dimensions de 2,3 x 3,4 mm, és de color gris i es va enfosquint a poc a poc fins arribar a una coloració negra quan efectua la posta d'ous.
  • Els ous que estan protegits sota la crosta de la femella, són de forma el·líptica, de coloració rosa pàl·lid, que a poc a poc passa a vermellosa.
  • Presenta una sola generació anual.
  • A l'hivern, l'estat més comú és el de la larva de segon estadi, i un petit percentatge de nimfes.
  • La transformació de la femella adulta té lloc a inicis de primavera. Per efectuar la posta, la femella es fixa sobre les branques o sobre els nervis de les fulles. La posta dura de 5 a 12 dies i la incubació dels ous de 15 a 20 dies.
  • Al cap d'uns dies surten les larves i durant dos o tres dies es mouen amb agilitat buscant un lloc per fixar-se. L'eclosió d'ous es pot perllongar fins a mitjans de setembre, segons zones i climatologia de l'any.

Símptomes

Els símptomes característics d'aquesta plaga són la presència de cotxinilles adultes sobre brots i fulles (amb aspecte de mig gra de pebre), l'aparença brillant de l'arbre a causa de la melassa que desprèn l'insecte i la coloració negrosa que pren l'arbre en desenvolupar-se en aquesta el fong Capnodium elaephilum Prill, que es coneix vulgarment amb el nom de "negreta".

Els danys que ocasiona són directes i indirectes: Els primers corresponen a la depressió vegetativa de l'arbre a conseqüència de la succió de la saba per part de la cotxinilla, i els segons a la presència de la "negreta, que dificulta les funcions normals de les fulles. Un altre aspecte negatiu de la melassa és l'atracció que exerceix sobre la mosca de l'olivera (Dacus oleae Rossi), que un cop atreta per ella, ataca també el fruit. També cal tenir en compte que la melassa i la "negreta" dificulten la recollida de l'oliva.

Mitjans de lluita

Cal realitzar els tractaments fitosanitaris per al control de la malaltia amb els productes recomanats.

C. Calaf, 2 1º-3ª | 08700 Igualada, Barcelona

Tel. 938 044 551 | Fax 938 031 841

www.j-alemany.com | alemany@j-alemany.com

Formulari