Crèdits

© Març 2012

Alemany Fitosanitaris SL

Contacte Alemany Fitosanitaris SL
alemany@j-alemany.com

Direcció d’art i desenvolupament
MgComunicació
www.mgcomunicacio.com

Contacte MgComunicación
Miquel Gleyal
miquel@mgcomunicacio.com

Programació
Carles Reverter

Contingut i textes
Alemany Fitosanitaris SL

C. Calaf, 2 1º-3ª | 08700 Igualada, Barcelona

Tel. 938 044 551 | Fax 938 031 841

www.j-alemany.com | alemany@j-alemany.com

Formulari