Català Español

Integrem tot el procés de servei del tractament de plagues i malalties: avaluació de la viabilitat, determinació de les afeccions, anàlisi fitopatològic en laboratori, avaluació econòmica, tractament i seguiment. Li oferim un servei integral que li garanteixi un resultat òptim en el tractament de les plagues i fitopatologies. Sabem la importància que té un correcte tractament de manteniment abans que sigui massa tard per controlar les afeccions dels arbres i plantes. Per això ens encarreguem d'avisar als nostres clients de les plagues de temporada i afeccions puntuals durant l'any.

Es necessari fer una revisió dels arbres i plantes del seu jardí, i detectar possibles insectes, fongs, virus, cariències …

Durant els mesos de primavera i estiu, a causa de la màxima proliferació d'insectes, és el moment de realitzar com a condició indispensable un control de les malalties i paràsits que ataquen els arbres i plantes del seu jardí, i detectar oportunament les causes que originen les plagues.

C. Calaf, 2 1º-3ª | 08700 Igualada, Barcelona

Tel. 938 044 551 | Fax 938 031 841

www.j-alemany.com | alemany@j-alemany.com

Formulari